Skip to content
Persoonlijk advies nodig?
NOAB gecertificeerd

Voor bedrijven

Administratieve dienstverlening voor bedrijven

Graag maken wij een prijsindicatie voor onze dienstverlening. Om u een prijsindicatie te kunnen geven hebben wij aanvullende informatie nodig. U kunt deze prijsindicatie telefonisch of per e-mail bij ons opvragen. Ons streven is om deze zo snel mogelijk op te sturen. Dit betreft een indicatie waar geen rechten aan ontleend kunnen worden, pas na een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen wij u een officiële dienstverleningsovereenkomst aanbieden.

Winco administratie en advies levert verschillende diensten aan bedrijven, zoals:

Verzorgen boekhouding

Het verzorgen van uw boekhouding nemen wij bij voorkeur volledig op ons. U behoudt hierbij grip op uw administratie doordat wij u 24/7 online inzicht geven in uw eigen boekhouding. Onze ervaring is dat de extra kosten om de boekhouding volledig aan ons uit te besteden ruimschoots opwegen tegen de administratieve lastenverlichting die de ondernemer ervoor terugkrijgt. Uiteraard kunnen wij ook een beperkte rol voor u invullen. De boekhouding kan digitaal en/of fysiek worden aangeleverd, ook uw zakelijke bankrekening kan gekoppeld worden. Hoe meer de boekhouding wordt gedigitaliseerd, hoe voordeliger wij onze dienstverlening kunnen aanbieden.

Samenstellen jaarverslag

Op basis van de door u te verstrekken gegevens kunnen wij voor u de jaarrekening samenstellen. Indien wij de jaarrekening samenstellen mogen wij dit niet combineren met eventueel benodigde controle- of beoordelingswerkzaamheden. Indien voor uw onderneming deze werkzaamheden vereist zijn brengen wij u graag in contact met partijen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Verzorgen debiteurenadministratie en crediteurenadministratie

Onder het verzorgen van uw debiteurenadministratie verstaan we het periodiek aanmaken van de verkoopfacturen en eventueel benodigde herinneringen. Tevens kunnen wij voor u incasso’s verzorgen. Onder het verzorgen van uw crediteurenadministratie verstaan we het voorbereiden van alle benodigde betalingen zodat u alleen nog hoeft te accorderen. Onze mogelijkheden hierin zijn uiteraard afhankelijk van de bank waarmee u zaken doet.

Verzorgen loonadministratie

Het verzorgen van de loonadministratie bestaat uit het periodiek opstellen van loonstroken. Verder bieden wij de volgende werkzaamheden:

  • Jaaropgaves verzorgen
  • Assisteren bij de op te stellen overeenkomsten
  • Informatie aanleveren bij pensioenfonds en overige instanties
  • De CAO bewaken

Verzorgen belastingaangiftes

Al uw belasting aangiftes kunnen wij voor u verzorgen, dit betreft onder andere:

  • Omzetbelasting (BTW)
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting
  • ICP-aangiftes
  • Loonheffingen

Ter beschikking stellen van software

Wij maken gebruik van de software van Exact Online waarmee wij toegang kunnen geven tot een financieel dashboard. Hier kunt u uw administratie bewaken (openstaande posten, tussentijdse cijfers, e.d.) en dit functioneert als portal voor de aanlevering van uw administratie. Ook biedt dit dashboard de mogelijkheid tot het maken van verkoopfacturen. De lay-out is volledig naar eigen wens in te richten en deze functie wordt door onze huidige klanten als zeer gebruiksvriendelijk ervaren. Verder heeft Exact Online een gratis mobiele applicatie waarmee u onder andere bonnetjes in de administratie kan zetten door middel van een foto.

Uiteraard is het ook mogelijk om de gehele boekhouding in eigen beheer te houden en ons alleen toegang te geven tot uw administratie ten behoeve van benodigde controles en correcties. Hiervoor zult u zelfstandig een abonnement moeten afsluiten bij een softwareleverancier. Mocht u Exact Online kiezen dan vereenvoudigt dit onze samenwerking.

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Back To Top